Эрдмийн чуулган №21/02

"Эрдэнэт цогцолбор" дээд сургуулийн 2021-2022 оны хичээлийн жилийн намрын улирлын оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын бүтээлийн эмхэтгэл

Тус хуралд Эрчим хүч, Мэдээллийн технологи, Механик инженер, Менежмент гэсэн чиглэлүүдээр нийт 8 илтгэл хэлэлцүүлэв.

Энэхүү эрдэм шинжилгээний хурал нь Оюутан, Магистрант оюутан гэсэн 2 төрлөөр зохион байгуулагдлаа. Хуралд хэлэлцүүлсэн илтгэлүүдийг доорх холбоосоор татаж авах боломжтой.